Prevenire Incendii

SITUATII DE URGENTA

 • stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se¬†stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
  organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
 • planificarea si executarea de controale periodice, in scopul depistarii, constatarii de pericole care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
  realizarea echipelor de interventie in caz de incendiu;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul Societatii.